فایل تصویری

گوگرد معدنی خوریان
۱۳۹۶-۱۰-۲۸

گوگرد معدنی خوریان

تشخیص کمبود گوگرد کمبود گوگرد یکی از بارزترین مشکل ها در ابتدای فصل رشد است درست زمانی که گیاه نسبت  به مواد مغذی بسیار آسیب پذیر است . جهت تشخیص کمبود گوگرد در گیاه ابتدا برگ های جوان را بررسی کنید برگ هایی که به رنگ سبز کم رنگ  هستند باید برای کمبود ماده مغذی کاملا بررسی شوند. کمبود دو عنصر نیتروژن و گوگرد  باعث زردی و رنگ پریدگی رگبرگ ها می شود که این مسئله می تواند  باعث سردرگمی شود اما... اگر در هنگام بررسی رنگ پریدگی و زردی برگ های جوان را مشاهده کردید  نشان از کمبود گوگرد است و زردی برگ های مسن نشانه کمبود نیتروژن.  جلوگیری از  بیماری های قارچی و به دلیل اصلاح خاک و جذب سایر عناصر بلوکه شده افزایش 30 درصدی تناژ را در بر دارد.

ادامه مطلب