اخبار و مقالات

مصرف کودهای گوگردی در باغات پسته
۱۳۹۵-۱۱-۰۴

مصرف کودهای گوگردی در باغات پسته

 گوگرد برای تشکیل کلروفیل در گیاهان حیاتی است. گوگرد جزیی از ساختمان آنزیمها و ویتامین هاست. منابع تامین گوگرد در گیاهان محدود هستند و گوگرد در ترکیب برخی از کودهای سولفاته (آمونیوم، پتاسیم و....) وجود دارد. بدلیل خاصیت اسیدی زایی زیاد سولفاتها و عنصر گوگرد در مناطق پسته خیز همیشه توصیه به استفاده از کودهای سولفاته است. یکی از مشکلات گوگرد خاصیت گیاهسوزی شدید آن در صورت محلولپاشی با ترکیبات خام گوگردی است. علایم کمبود گوگرد S مشابه علایم کمبود نیتروژن N در گیاهان است. در مورد نقش عنصر گوگرد از نظر تغذیه ای برای درختان پسته اطلاعات مستندی وجود ندارد و حتی حد اپتیمم گوگرد S در برگ درختان پسته بصورت جنرال برآورد نشده است. قطعا گوگرد را نمی توان جزو عناصر میکرو یا کم مصرف دسته بندی کرد. گوگردهای معدنی از نظر درصد عنصر گوگرد قطعا از گوگردهای پالایشگاهی پایین ترند و همراه با برخی از کانیهای دیگر مانند گچ یا ژیپس، آهن و... در طبیعت وجود دارند. لازم به ذکر است گوگردهای پالایشگاهی هیچ تاثیر مثبتی از نظر تغذیه و بهبود شرایط خاک ندارند. قطعا اکثر کودهای گوگردی که بهمراه کودهای دامی در داخل چالکودها در باغات پسته بمصرف می رسند هیچ ارزشی ندارند.