اخبار و مقالات

گوگرد معدنی خوریان سمنان
۱۳۹۵-۱۲-۰۱

گوگرد معدنی خوریان سمنان

گوگرد معدنی خوریان سمنان مفیدترین و موثرترین گوگرد معدنی موجود در ایران ، اصلاح کننده کلیه زمین های کشاورزی و باغات  ⭕️حاوی ۳.۳۳ در صد اهن و۲ در صد پتاسیم محلول ⭕️ دارای شوری پایین(EC) ⭕️ اسیدیته فوق العاده(PH) ⭕️ فاقد اهک و عناصر سنگین و سرطان زا ⭕️ نحوه مصرف به صورت سطحی چالکود⭕️                              

gmail: gogerdkhoriyan@gmail.com                                       
http://googerdkhoorian.bbk-iran.com/